Bio

saskia eigenhuisSaskia Eigenhuis behaalde in 2011 haar bachelor jazz-zang aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en studeerde in 2019 af als Docent Muziek aan het Conservatorium van Amsterdam. Ze had jazz en pop zangles bij Sanna van Vliet, Bodhi Sykora en Eva Wilms en volgde bijvakken klassiek zang, piano, gitaar, muziektheorie en Alexandertechniek. Daarnaast voltooide ze de 1 year singers course CVT aan het Complete Vocal Institute Kopenhagen.
Saskia arrangeert voor verschillende formaties waaronder big band, vocal group en koperkwintet en schrijft teksten op instrumentale stukken.
saskia eigenhuisTijdens en na haar studie heeft Saskia zich gespecialiseerd in het lesgeven aan verschillende doelgroepen. Binnen Zangles Amstelveen geeft zij zangles, pianoles en muziektheorie, leidt ze een koor en geeft ze groepslessen aan kinderen. Ook is ze als muziekdocent verbonden aan de MBO opleidingen Onderwijsassistent, Pedagogisch Medewerker en Zorg van het Regio College in Zaandam. Verder werkte ze bij de Amsterdam International Community School, het Koorenhuis, Memorabele Momenten, Zang en Co, Stars2Go en verschillende basis- en middelbare scholen.
Voor alle leeftijden heeft zij verschillende aanpakken ontwikkeld, waardoor de les altijd aansluit bij het niveau van de leerling.